• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Flytebrygge

Kommunedelplan for kystsonen 2022–2034 - Bestemmelser og retningslinjer

Fiskere og andre interesserte inviteres til møte om kystsoneplanen for Nesseby kommune. Planforslaget blir presentert og det vil bli anledning til å komme med innspill til planen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS