logo

Kommuneplan for Idrett og Fysiske aktiviteter 2017-2020

Ved siden av å være et styringsredskap for politikere, skal planen benyttes i administrasjonens daglige oppfølging av feltet idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv.

13.03.2018 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut