• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Folkemøter gjennomføres 17. og 18. august på samfunnshuset i Varangerbotn

Kommuneplanens samfunnsdel - folkemøter i Varangerbotn - Nye datoer - Offentlig høring

Kommuneplanen er det overordnede dokumentet som bestemmer retning og satsingsområder for utviklingen av nessebysamfunnet i årene frem mot 2032.

Folkemøter gjennomføres 17. og 18. august på samfunnshuset i Varangerbotn: (møtene var planlagt i juni, men ble utsatt. Derfor forekommer feil dato i noen dokumenter.)
Tirsdag 17/8 kl. 18-21 er tema "Næringsutvikling"'
Onsdag 18/8 kl. 12-15 er tema "Eldrepolitikk og omsorg"
Onsdag 18/8 kl. 18-21 er tema "Oppvekst, barn ungdom og unge voksne"

Kommuneplanens samfunnsdel er samfunnets viktigste plan. Den skal fortelle om hvor vi kommer fra, hvor vi befinner oss, og ikke minst hvor vi ønsker oss videre i årene som kommer.

For å sikre solid lokal forankring og medbestemmelse, er planarbeidet helt avhengig av innspill, forslag, behov og ønsker for den videre utviklingen av vår kommune. Møtene er åpne for alle interesserte. Her har den enkelte innbygger reell mulighet til å påvirke hvordan den endelige planen blir, gjennom å dele sine forslag og tanker om de forskjellige temaene som planen omfatter. Møtene har blitt utsatt to ganger på grunn av smittesituasjonen. Vi håper og tror at vi kommer i mål denne gangen.

Unjárgga gielda/Nesseby kommune oppfordrer alle samfunnsengasjerte innbyggere til å delta på møtene!

Under finner du grunnlagsdokumenter for arbeidet med samfunnsplanen:

Nesseby kommunes kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032– høring og offentlig ettersyn av planforslag samt medvirkning i lokalsamfunnet

Kommuneplanens samfunnsdel - forslag til plan for offentlig høring og mervirkning sommeren 2021

Kommuneplanens samfunnsdel - planprogram etter korrektur

Kommuneplanens samfunnsdel - utredning om "Šilju" - Sjøsamisk senter i Varangerbotn

Planstrategi med kunnskapsgrunnlag - justert etter innhenting av synspunkter

Kommuneplanens samfunnsdel - utredning om bærekraft og klima

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS