• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Kommuneplanens samfunnsdel - folkemøter i Varangerbotn

Kommuneplanen er det overordnede dokumentet som bestemmer retning og satsingsområder for utviklingen av nessebysamfunnet i årene frem mot 2032.

For å sikre solid lokal forankring og medbestemmelse, er planarbeidet helt avhengig av innspill,
forslag, behov og ønsker for den videre utviklingen av vår kommune.

Møtene er åpne for alle interesserte. Her har den enkelte innbygger reell mulighet til å påvirke hvordan den endelige planen blir,
gjennom å dele sine forslag og tanker om de forskjellige områdene som planen omfatter.

Samfunnsplanen skal fortelle om hvor vi kommer fra, hvor vi befinner oss,
og ikke minst  -hvor vi ønsker oss videre i årene som kommer.

Det er lagt opp til tre folkemøter på Nesseby Oppvekstsenter, mandag 21.juni og tirsdag 22.juni.
Mandag 21/6 kl. 18-21 er tema "Oppvekst, barn ungdom og unge voksne"
Tirsdag 22/6 kl. 12-15 er tema "Eldrepolitikk og omsorg"
Tirsdag 22/6 kl. 18-21 er tema "Næringsutvikling"'

Unjárgga gielda/Nesseby kommune oppfordrer alle samfunnsengasjerte innbyggere til å delta på møtene!

Under finner du grunnlagsdokumenter for arbeidet med samfunnsplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel - planprogram etter korrektur

Kommuneplanens samfunnsdel - utredning om "Šilju" - Sjøsamisk senter i Varangerbotn

Planstrategi med kunnskapsgrunnlag - justert etter innhenting av synspunkter

Kommuneplanens samfunnsdel - utredning om bærekraft og klima

Kommuneplanens samfunnsdel - forslag til plan for offentlig høring og mervirkning sommeren

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS