• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo

Kommunereformen - Hva skjer?

Nesseby kommune arbeider videre med kommunereformen og kommunestyret skal i juni gjøre endelig vedtak om man ønsker å slå seg sammen med nabokommuner eller ikke.

Ordfører Knut Store leder prosjektgruppa som består av Jarle Andreassen, Marit Kjærstad fra opposisjonen, Torill Klogh fra de tillitsvalgte og rådmann Marit Helene Pedersen. Kommunen deltar også i en felles utredning mellom kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Sør-Varanger og Tana om framtidig kommunestruktur i Øst-Finnmark.

I tiden framover vil det bli holdt møter med ungdomsrådet den 10.mars kl 18.00, med eldrerådet 17.mars kl 10.00 og med idrettsrådet samme dag kl 13.00 for å drøfte kommunens framtid. Det inviteres til et stort folkemøte den 30.mars kl 18.00 der alle kan komme med sine synspunkter om Nesseby skal forbli egen kommune, slå seg sammen med en eller flere nabokommuner eller velge å samarbeide med nabokommuner som i dag. Alle møtene foregår i kommunestyresalen på Nesseby rådhus.

Formannskapet skal behandle kommunereformen 10.mars og prosjektgruppa vil legge fram dette forslaget:

 • Nesseby kommune fortsetter som selvstendig kommune
 • Det er ønskelig å slå seg sammen med Sør-Varanger kommune hvis sammenslåing er nødvendig
 • Hvis det blir enighet om en felles Stor-Varanger kommune ønsker Nesseby å slå seg sammen med Sør-Varanger, Vardø, Vadsø, Tana, Berlevåg og Båtsfjord

Prosjektgruppa har gjennomgått sterke og svake sider som grunnlag for videre diskusjon i kommunen, og lagd en milepælsplan for det videre arbeidet.

Arbeidet med kommunereformen våren 2016. Kommunens sterke og svake sider
Milepælsplan - 1. halvår 2016 

Se andre relevante dokumenter på kommunereformsiden vår.

Innbyggerne i Nesseby vil i april bli spurt om sin mening gjennom en innbyggerundersøkelse og formannskapet vil i april avgjøre om Nesseby kommune skal avholde en folkeavstemming om denne viktige saken.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS