• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Mottak av tidlig-forhåndsstemming vil være på Nesseby rådhus.

Det gjøres oppmerksom på at det store deler av tidligstemmeperioden ikke vil være partisedler med kandidater tilgjengelig. Det betyr at man kun kan stemme på parti/gruppe og det er ikke mulig å gi personstemme eller slengerstemme. Når kommunene mottar de offisielle stemmesedler vil disse settes ut stemmeavlukket.

Dersom du velger å avgi tidlig-forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hvilken som helst kommunen du ønsker. Forhåndsstemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Kontaktinfo for Nesseby kommune: 40440500 / postmottak@nesseby..kommune.no

 

Ordinær forhåndsstemming innenriks

Ordinær forhåndsstemming gjennomføres i perioden 10. august - 6. september 2019. I og med at 10. august faller på en lørdag vil det i Nesseby kommune bli forhåndsstemming først fra mandag 12. august.
Stemmelokale: 

Sted:                      Nesseby rådhus, 1. etg.
Åpningstid:           mandag - fredag i perioden, kl. 09:00 - 15:00 

Dersom du velger å avgi forhåndsstemme, kan du avgi stemme i hvilken som helst kommunen i Norge. Stemmegivningen blir sendt til den kommunen du er folkeregistrert som bosatt pr. 30. juni 2019.

Husk å forhåndsstemme i tide! For Nesseby kommune er det tre-dagers forsendelsestid både til og fra kommunen. Merk at du selv er ansvarlig for å stemme tidlig nok slik at stemmegivningen kommer fram pr. post innen tirsdag 10. september 2019 kl. 17.00.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS