• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Det er opprettet en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen.

 

Enhetens oppgaver er:

-          å ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen og skal være kontaktpunkt for samarbeid

-          å sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret 

-          å bidra til at de ulike tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av tilbudene

-          å tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå

-          å tilrettelegge for individuell plan

 

 

Koordinerende enhet består av :

-          kommuneoverlegen - Lars Kristian Kvalheim, tlf; 40 44 06 00

-          virksomhetsleder for pleie- og omsorg – Toril Vara, tlf; 40 44 06 62

-          virksomhetsleder for hjelpetjenesten – Olaf Trosten, tlf; 40 44 05 30

 

Hver av disse har en personlig stedfortreder når vedkommende selv er forhindret i å møte.

 

Andre (PPT, fysioterapeut, helsesøster, barnevern, NAV etc.) innkalles ved behov.

 

Møter:

Enheten har møte hver 14. dag.

 

 

Henvendelser:

Skriftlige henvendelser sendes til:

 

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Pleie- og omsorg, Nesseby helsesenter

9840 Varangerbotn

 

Spørsmål for øvrig kan rettes til ovenstående telefon nummer.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS