• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
coronavirus

Koronainformasjon til invandrerbefolkningen

Regjeringens pressekonferanser og pressemeldinger med informasjon om koronasituasjonen, anbefalinger og tiltak, blir løpende oversatt til arabisk, engelsk, polsk, russisk, somali, tigrinja og urdu.

Pressemelding fra den 7. april oversatt til ulike språk er lagt ut her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-for-gradvis-gjenapning-sammen-ut-av-krisen/id2842670/

 

 

Artikkel og tabell om gjenåpning:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/

 

Annet informasjon:

Vi minner om at helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona er tilgjengelig på språkene polsk, arabisk, urdu og somali, i tillegg til norsk og engelsk. Alle språk har samme nummer 815 55 015. Der vil du få en tastemeny som tar deg til rett språk.

Det er laget Facebook-poster som gjerne kan deles:
Somali: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550126565114101
Polsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550127315114026
Engelsk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550128011780623
Urdu: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129345113823
Arabisk: https://www.facebook.com/236289346497856/posts/3550129881780436  

Finn også oversatt informasjon her: https://www.helsenorge.no/koronavirus/informasjon-pa-andre-sprak/  (klikk på valgte språk)

 

Det er viktig at din kommune bidrar til å formidle direkte informasjon fra regjeringen til innbyggere som har behov for å få informasjonen på et annet språk enn norsk. Vi ber derfor om at denne e-posten distribueres bredt i kommunen; kommunikasjon, helse, undervisning, velferd, økonomi og integrering.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS