Kulturskoletilbud skoleåret 2005/2006

UNDERVISNINGSTILBUD SKOLEÅRET  2005/06

 

Kulturskolen tar forbehold om læreressurser, budsjett og antall påmeldinger.

 

Kurstilbudene er som følger:

 

 

1. Myk duodje

 

 Dette kurset inneholder i hovedsak søm og vev.

 

Kurset går over hele skoleåret

Alder: 12 år og oppover

Undervisningstid: 2 timer pr. uke

Sted: Karlebotn skole

Lærer: Ikke klarlagt ennå

 

2. Hard duodje

Kurset går over hele skoleåret

Alder: fra 8 år og oppover

Undervisningstid:  3 timer pr. uke

Sted: Karlebotn skole

Lærer: Annbjørg Mudenia

 

 

 3. Musikk

 

Rockeband:

Kurset går over hele skoleåret.

Alder: Fra 13  år og opp

Undervisningstid: 45 min

Sted: Karlebotn skole

Lærer: Anders Voll

 

 

 Pianokurs:

Kurset går over hele skoleåret

Alder: fra 6 år

Undervisningstid: 25 min

Sted: Meskelv

Lærer: Matias Larsen

 

 

5. Dans

Det planlegges et tilbud i samarbeid med Hammerfest Kulturskole. Danselærer er ikke på plass enda.

Det tenkes arrangert kortere kurs/ workshop over en utvidet helg.

Nærmere beskjed kommer så snart som mulig.

Viktig: Kontakt kulturskolen om du er interessert, dette for at vi skal vite om interessen er stor nok til å ansette en danselærer.

 

 

 

ANDRE OPPLYSNINGER OM KULTURSKOLEN

 

Kulturskoleavg. pr. halvår

Søskenmoderasjon

Voksne

kr. 300,-

kr. 250,-

kr. 800,-

Betales 15. sept. og 1. febr.

Korte kurs

Blir bestemt etter kursets varighet

Betales ved kursstart

 

 

 

Materiell til undervisning

 

Er inkludert i avgiftene

 

 

FRIST FOR Å SØKE OPPTAK

 

Søknad må være levert innen  20. juli, og sendes til kulturskolen som er på kulturkontoret. Søknad kan også sendes pr. mail.

Søknader som kommer inn etter fristen, vil kun bli tatt hensyn til om dette sees som formålstjenlig for skolen.

Innen 15. august får du vite om du har fått plass og innen 25. august må du bekrefte om du tar plassen.

Dersom du søker på et kurs som ikke kommer i gang, vil du få tilbud om et alternativ.

10. sept. er det ny søknadsfrist for nye elever eller bytte av kurs.

 

AVLYSNING AV UNDERVISNING/UTMELDING

 

Det har vist seg at det kan være vanskelig å skaffe vikar, derfor forbeholder kulturskolen seg retten til å avlyse inntil 2 gangers undervisning i høsthalvåret og inntil 3 ganger i vårhalvåret uten at dette medfører tilbakebetaling av avg. Hvis en elev slutter etter at kurset er begynt , blir det krevd full elevavgift.

 

ADMINISTRASJON

 

Du finner administrasjon for kulturskolen på kulturkontoret på Rådhuset.

 

Adresse:                Unjargga/Nesseby kommune

                                9820 varangerbotn

Telefon:                 78 95 95 62                           Fax:                78 95 95 90

 

 

 

Velkommen til et nytt kulturskoleår

 

Bente Levorsen

Virksomhetsleder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2005 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut