• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
nyelv-bru

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger

Kommunestyret vedtok, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 ,i møte den 22.06.2016 reguleringsplan for Nyelv Bru med tilstøtende veger.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jf. forvaltningslovens kap VI, kan kommunestyrets endelige vedtak påklages innen 3 uker etter at vedtaket er kunngjort offentlig.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes postmottak@nesseby.kommune  

Tilhørende dokumenter: 

Planbeskrivelse.pdf

Planbestemmelser[1].pdf

Planhefte.pdf

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS