• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Ledig stilling som virksomhetsleder

Nesseby kommune har ledig stilling som virksomhetsleder for pleie-og omsorgstjenesten. Virksomhet for omsorgstjenesten og virksomhet for hjemmetjenesten skal vurderes samenslått. Det skal i denne forbindelse tilsettes virksomhetsleder for den nye pleie-og omsorgstjenesten. Det vil opprettes avdelingslederstillinger/koordinatorstillinger /fagstillinger e.l i virksomheten.
UNJÁRGGA GIELDA/NESSEBY KOMMUNE9840 VUONNABAHTA/VARANGERBOTN

Unjárgga gielda/Nesseby kommune er en liten, oversiktig kommune i Øst-Finnmark med ca. 900 innbyggere. Kommunen er sentralt plassert i Øst-Finnmark rundt indre del av Varangerfjorden med Varangerbotn som kommunesenter. Den vakre og varierte naturen med fjord, fjell og vidder.gir muligheter for et allsidig friluftsliv der det bare finnes individuelle begrensninger. Ca. 5 mil fra Varangerbotn ligger nærmeste by " Vadsø.

LEDIG STILLING SOM VIRKSOMHETSLEDER

I Nesseby kommune er det ledig stilling som virksomhetsleder for Pleie-og omsorgstjenesten. Tjenesten omfatter blant annet sykehjem, hjemmesykepleie/ hjemmehjelp og miljøarbeidertjenesten. Virksomhet for omsorgstjenesten og virksomhet for hjemmetjenesten er i dag to selvstendige virksomheter som slås sammen. Det vil vurderes å opprette avdelingslederstillinger/koordinatorstillinger /fagstillinger e.l i virksomheten.

Nesseby Helsesenter ble kåret til ”årets sykehjem” i 2003 og ble nominert til ”det nytter prisen” i 2004 der vi endte opp med en flott 2.plass.

Stillingen som virksomhetsleder er selvstendig, utfordrende og spennende, og er tillagt stor myndighet. Virksomhetsleder har et samlet økonomisk, personalmessig, faglig og administrativt ansvar for sin virksomhet. Han/hun er ansvarlig for virksomhetens tjenesteproduksjon, og at denne leveres med en høy grad av service. Virksomhetsleder har medansvar for utviklingen av Nesseby kommune gjennom deltagelse i kommunens lederforum. Stillingen rapporterer til rådmannen. Det tas forbehold om muligheten for endret arbeids- og ansvarsoppgaver.

Vi søker en virksomhetsleder som har:
· Relevant høyere utdanning
· Kunnskaper innen økonomi og administrasjon
· Formell og/eller erfaringsbasert lederkompetanse
· Personlig egnethet i forhold til stillingskravene
· Det er en fordel med kjennskap til turnusplanlegging
· Det er en fordel om kjennskap/kunnskap til/i samisk språk og kultur

Ditt viktigste ansvar som virksomhetsleder:
· Å være en tydelig og synlig leder av virksomheten
· Personalansvar med oppfølging, støtte og veiledning av dine medarbeidere
· HMS i virksomheten
· Økonomi- og budsjettansvar
· Administrativt ansvar
· Overordnet faglig ansvar for virksomheten
· Resultat- og måloppnåelse iht. gjeldende planer, vedtak og beslutninger
· Ansvar for at virksomhetens brukere får et tilfredstillende tjenestetilbud innenfor gitte økonomiske rammer
· Medansvar for utvikling av Unjárgga gjelda/ Nesseby kommune
· Samhandling internt i virksomheten, med øvrige virksomheter i kommunen og eksterne samarbeidspartnere

Ønskede personlige egenskaper:
· Evne til å utøve tydelig lederskap
· Evne til å få til omstilling og rasjonell drift
· Omsorg for egne ansatte, og evne til å utvikle et godt arbeidsmiljø
· Evne til å stille krav til seg selv og sine ansatte
· Evne til å motivere andre mot felles mål
· Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
· God kjennskap til virksomhetens ansvarsområde
· Stor arbeidskapasitet, serviceholdning og fleksibilitetVi kan blant annet tilby:
· Lønn og godtgjøring etter nærmere avtale
· Inntil 7 ekstra fridager pr. år. som kompensasjon for ekstraarbeid og møtevirksomhet og lignende

Se også [url=http://www.nesseby.kommune.no]www.nesseby.kommune.no[/url] for mer informasjon om kommunen.

Referanser bes oppgitt. Søknad med cv, bekreftede kopier av vitnemål og attester sendes Unjárgga gielda / Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn innen 11.03.05. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Rådmann Stian Lindgård på telefon 78 95 95 05.

Rådmannen
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS