• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
20-finnm-fylkeskart_250x324

Levekårsproblemer?

Vedlagt følger Statistisk sentralbyrås oversikt over levekårsproblemer i Finnmarkskommunene. Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer i norske kommuner.
Indeksen er inndelt fra 1 til 10. Høy indeks tyder på store levekårsproblemer. Lav indeks tyder på små levekårsproblemer. Det må understrekes at dette er noe annet enn å vise "hvor det er best å bo". Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, kan være like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men ligger utenfor en måling av sosiale problemer.

Les mer her;

http://www.ssb.no/emner/03/hjulet/

 

 
 

Levekår i finnmarkskommunene

Kommune Indeks 2004 Indeks 1999 Sosial-hjelp Dødelighet Uføre-trygd Attførings- Vold Arbeids- Overgangs- Lav utdanning
penger ledige stønad
Berlevåg 9,9 9,7 10 10 9 10 10 10 10

10

Hasvik 9,6 8,9 10 10 9 10 8 10 10 10
Lebesby 9,6 10 10 9 8 10 10 10 10 10
Nordkapp 9,4 8,9 10 10 6 10 10 10 10 9
Vardø 9,1 9 10 10 6 9 10 10 9 10
Deatnu-Tana 8,9 8,9 10 10 7 6 10 9 10 10
Kautokeino 8,9 8,7 10 8 6 9 9 10 10 10
Sør-Varanger 8,9 9 8 9 9 8 10 10 8 6
Karasjok 8,7 9 10 9 4 8 10 10 10 10
Porsanger 8,6 8,7 10 10 7 10 7 9 7 7
Båtsfjord 8,4 8,7 10 10 4 10 10 10 5 10
Alta 8,1 9 8 7 7 10 7 8 10 8
Kvalsund 8,1 9,9 10 5 8 6 8 10 10 10
Måsøy 8,1 7 8 10 3 9 10 10 7 10
Gamvik 7,7 8,9 10 10 9 4 7 10 4 10
Nesseby 7,7 8,7 10 10 8 2 9 10 5 8
Hammerfest 6,9 8,3 8 8 3 9 10 4 6 7
Loppa 6,9 7,4 10 10 8 7 2 10 1 10
Vadsø 6,7 7,4 10 9 2 3 9 10 4 7

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS