• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Melding om tiltak

Meldeplikt:

Mindre byggearbeider på bebygd eiendom er meldepliktig etter plan- og bygningsloven, pbl § 86a

 

Dette skal meldes til kommunen:

a)      Oppføring av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 50 m2 . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

b)      Oppføring av én enkelt frittliggende bygning som ikke skal nyttes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2 . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

c)      Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

d)      Skilt, reklameinnretning o.l. inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,4 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av skilt, reklameinnretning o.l. som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal plasseres på samme sted eller på samme fasade. Planbestemmelser, vedtekter eller retningslinjer etter pbl § 74 nr. 2 som setter andre krav, gjelder foran denne bestemmelsen.

e)      Antennesystem med høyde inntil 5 m. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av antennesystem som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere antennesystemer skal plasseres på samme sted eller på samme fasade. Planbestemmelser, vedtekter eller retningslinjer etter pbl § 74 nr. 2 som setter andre krav, gjelder foran denne bestemmelsen.

 

Påbygg eller underbygg faller ikke inn under pbl § 86a (f.eks. takoppbygg og utgraving av kjeller).

 

Unntatt meldeplikt:

Boder og lignende inntil 15 m² med maks mønehøyde 3 m og gesimshøyde inntil 2,5 m og plassering minimum 4 m fra nabogrense og som for øvrig er i samsvar med eiendommens regulering.

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS