• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Møte med foreldre som har ungdom som ikke har startet eller fullført videregående skole

Vi ønsker å treffe dere for å diskutere videregående skoletilbud på
Nesseby rådhus onsdag 2.mars kl.18.30 " 20.00.

Tema:
· Ungdomsprosjekt og oppfølgingstjenesten av Lillian Teigstad.
· Orientering om videregående skole av Kjell Harald Eriksen.
· Spørsmål " diskusjon.
Det er nå satt i gang et prosjekt med mål å få ungdom i alderen 16-22 år til å gjennomføre videregående opplæring.
Varighet: februar og mars 2005.

Det er engasjert en prosjektarbeider med følgende oppgaver:
- ta kontakt med alle ungdommer i aldersgruppen 16-22 år, hjemmehørende i kommunen, som ikke går på skole nå
- finne ut hvorfor disse ikke er på skole, og i neste omgang:
- hva må til for at de skal søke på videregående neste skoleår
- hvem kan hjelpe dem med å få det på plass
- hva trengs for at de skal fullføre skoleåret når de først har begynt
- hvordan kan kommunen bidra

Arbeidet gjøres gjennom;
- individuell kontakt med de aktuelle ungdommene
- felles møter og sammenkomster
- innhenting av informasjon fra de mest aktuelle videregående skolene
- ”-” ”-” vertskommunene
- samarbeid med oppfølgingstjenesten for videregående skole

Det skal lages en beskrivelse av arbeidsmodellen, som skal kunne benyttes ved senere anlendinger

Organisering i kommunen;
Nærmeste overordnete er virksomhetsleder for Karlebotn skole

Styringsgruppen for prosjektet består av Berit Ranveig Nilssen og Lillian Teigstad
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS