• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Møte om miljøvennlige energiløsninger

Varanger Kraft inviterer til et offentlig møte på kommunestyresalen i Tana, den 10. januar kl. 12.00 der det skal fremlegges lokale energiutredninger for kommunene Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø og Båtsfjord.
vannweb  Formålet med lokale energiutredninger er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt. Det kan f.eks. bygges ut distribusjonsnett for både elektrisk kraft, vannbåren varme og andre energialternativer vhis det viser seg at dette gir langsiktige konstnadseffektive og miljøvennlige løsninger. På møtet skal Varanger Kraft presenter sine planer for kommunene i regionen og få tilbakemeldinger fra befolkning og kommunene.

Gå til lokal energiutredning for Nesseby kommune

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS