• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Når barnet har nedsatt hørsel eller døvhet

Et barn med nedsatt hørsel/døvhet kan møte utfordringer som krever ekstra tilrettelegging av auditive (lytteutvikling) og visuelle (tegn/tegnspråk utvikling) tiltak i opplæringen.

I dag blir det foretatt hørselsscreening av alle nyfødte barn i Norge. I Norge fødes det årlig ca 40-50 barn som får påvist en hørselsnedsettelse fra moderat til alvorlig grad.  Alle barn med alvorlig grad av hørselstap/døvhet får i dag tilbud om cochlea implantat (CI).

Mange barn sliter med væske i mellomøret i den perioden hvor språket utvikler seg mest. På grunn av væske i mellomøret kan barn ha nedsatt hørsel i ulik grad i perioder, noe som kan forstyrre eller forsinke språkutviklingen. Barn i denne risikogruppen bør vurderes av ØNH avdeling på sykehus hvor dren blir satt inn for å forebygge problemet.

PPT blir ofte kontaktet i forhold til barn som har forsinket språkutvikling. Da er det en vanlig prosedyre å spørre om hørselen er sjekket. PPT ønsker alltid at hørselen er grundig sjekket av lege/ØNH i forbindelse med slike mistanker, også for å utelukke mellomørebetennelse.

PPT vil være behjelpelig med å videreformidle kontakt gjennom en henvisning, hvor en søker hjelp ved behov for veiledning og praktisk tilrettelegging i barnehage, skole og hjem. PPT bistår vanligvis med veiledning i samråd med Statpeds støttesystem. Statped gir tilbud om ulike kurs for foreldre og pedagoger. Se kurskatalogen statped.no    

Nyttige nettsteder:

Statped.no/horsel

Veileder for barn og unge med hørselshemming

Sansetap.no/horsel

HLF.no/horsel/ci-cochlea-implantat

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS