Nabovarsel

Varsel overfor naboer om planlagt byggevirksomhet eller lignende. Naboloven har regler om at nabovarsel skal gis når det skal settes i gang planting, graving, bygging, industrivirksomhet eller annet som kan være til skade eller ulempe på en naboeiendom. Naboer skal varsles i rimelig tid før tiltaket skal settes i gang og kan da kreve naboskjønn.

Plan- og bygningsloven inneholder regler om at det skal gis nabovarsel før søknad om byggetillatelse sendes kommunen. Naboer og gjenboere har en to ukers frist til å sende eventuelle merknader til kommunen. Søkeren kan likevel fritas fra å sende nabovarsel dersom naboenes og gjenboernes interesser ikke blir berørt av arbeidet.

19.02.2015 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut