• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Uuniemen-komuuni2

Navnesak - Kvenske navn i Nesseby kommune

Navnekonsulenten for kvenske stedsnavn har reist navnesak på 33 kvenske stedsnavn i Nesseby kommune.

Navnene er blitt samla inn gjennom intervjuer med kvensktalende personer med kjennskap til lokale kvenske navn.

Unjárga/Nesseby kommune kunngjør at Språkrådets kvenske stedsnavntjeneste har reist navnesak på 33 kvenske stedsnavn. Lokale organisasjoner og personer med tilknytning til stedsnavnene kan uttale seg, se § 6, sjette setning i lov om stadnamn.

Kommunen sjøl har også rett til å uttale seg om navn der det er Kartverket som er vedtaksorgan (det vil i denne saken si navn på naturobjekter), men ikke i saker der kommunen sjøl er vedtaksorgan (det vil i denne saken si navn på bygder, bygdelag og grender), jf. § 7 og § 8 i lov om stadnamn.

Uttalelser bes sendt: postmottak@nessebykommune.no, eller Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn.

Svarfrist 13.12.2021

Navnesaksskjema med kvenske navn

 

 

 

 

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS