• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
valgurne

Nesseby et mini-Norge

Stortingsvalgsresultatene for Nesseby er i hovedtrekk lik landsgjennomsnittet, bortsett fra SV som hadde en liten fremgang her. Også valgdeltakelsen var som landsgjennomsnittet, og noe høyere enn gjennomsnittet for Finnmark.
AP og FRP er de store vinnerne sammen med SP, også i Nesseby. Mest tilbakegang hadde Kristelig Folkeparti og Høyre, slik som ellers i landet. .

Stortingsvalgsresultatene for Nesseby

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS