• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Posio 2_300x225

Nesseby fornyer avtalen med vennskapskommunen Posio

Ordfører Ann Jorid Henriksen og næringssjef Oddleif Nilsen var nylig på besøk i vennskapskommunen Posio i Finland. Resultatet av reisa var bla. at en fruktbar samarbeidsavtale ble fornyet.

Nesseby sin vennskapskommune heter Posio kunta (www.posio.fi) og ligger i nordøst Finland, nærmere bestemt ca 13 mil fra Rovaniemi østover mot Kuusamo.  Posio er vår eneste vennskapskommune. 

I Posio bor det omtrent 4300 mennesker.  Næringslivet er primært knyttet til skogbruk, landbruk og reindrift, samt en del reiseliv.  Bl.a. ligger verdens nordligste keramikkprodusent PENTIK i Posio.  I bygningene ligger også flere museer, bl.a. et spennende kaffekoppmuseum.  (www.pentik.no)

Kommunen har en drift som ligner mye på den vi har i Nesseby, der store deler av budsjettet går til tjenesteproduksjon på områdene oppvekst og omsorg. 

De har verdens flotteste barnehage (!), de har grunnskole og videregående skole, samt et imponerende og innholdsrikt voksenopplæringstilbud.  De har en bra hjemmetjeneste, et pent aldershjem og et helsesenter.  Naturen rundt Posio er litt ”u-finsk” i forhold til den vi kjenner fra nord Finland for øvrig; - det er forholdsvis kupert, mye dyrka mark og mange innsjøer og elver. 

Det er vakkert der og turen dit anbefales på det sterkeste!

 

Utvekslings- og samarbeidsområder

Politikere og ansatte fra begge kommunene har i årenes løp hatt gleden av å besøke hverandre flere ganger.  Nå føles tiden moden til å ta fatt på mer konkrete samarbeids- og utvekslingsoppgaver som vi forhåpentligvis kan ha gjensidig nytte og glede av.

 

Vi har inngått avtale om å utvikle samarbeid og utveksling på følgende områder:

-         skole / oppvekst

-         kultur

-         næring; med hovedvekt på reiseliv og turisme.

Dermed overlates initiativet til de ansvarlige innenfor disse områdene for å inngå nærmere avtaler om det konkrete innholdet.  Jeg ønsker dem lykke til med et spennende arbeid!

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS