• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Nesseby kommune henstiller sine innbyggere til å bidra med opprydding i kommunen

Snart er sommeren her for fullt, og vi vil gjerne gjøre kommunen mer attraktiv. Bl.a. i forbindelse med oppstart av nasjonal turistveg Varanger denne sommeren, har teknisk virksomhet fått i oppdrag fra formannskapet å anmode innbyggerne om opprydding på sine eiendommer.
Dersom det er behov for assistanse, kan kommunen kontaktes. Vi kan for eksempel yte hjelp til å transportere/frakte bort store gjenstander, bilvrak m.m.
Dersom noen har et gammelt falleferdig hus/sjå/uthus som brannvesenet kan bruke som øvingsobjekt, kan det være interessant for oss.

Det er noen få bygninger i kommunen som er i en slik forfatning at man kan vurdere pålegg om riving, med hjemmel i plan og bygningsloven. Det samme gjelder en del piggtrådgjerder rundt omkring i kommunen. Det vil derfor være en fordel for alle parter om vi kan få til en smidig ordning i stedet for å gi pålegg.

Henvendelser kan skje til teknisk ved:
Jonny Grimsø telefon 90605785 eller ionnv.grimso@nesseby.kommune.no
Jan Inge Johansen telefon 90028898 eller jan-inge.johansen@nesseby.kommune.no
Einar Hansen telefon 99515902 eller einar.hansen@nessebv.kommune.no


Vi håper på en god sommer og godt samarbeid for en ryddigere kommune!
Jonny Grimsø
Virksomhetsleder teknisk
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS