• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
politiskilt

Nesseby uten lensmann

Nesseby blir uten lensmann 1.juli. Formannskapet krever at lensmannskontoret i kommunen må opprettholdes. Ordfører Ann Jorid Henriksen beklager dette sterkt, og har i brev til justiskomiteen krevd at lensmannskontoret må opprettholdes.

LENSMANNSKONTORET I NESSEBY KOMMUNE MÅ OPPRETTHOLDES

 

Formannskapet er i møte den 8. juni gjort kjent med at lensmannen i Nesseby skal avslutte sin tilstedeværelse i kommunen 1. juli i år. 

Dette skjer til tross for at planen om fusjonering av Nesseby og Tana lensmannskontor ble stoppet for ca 1 år siden.

Nesseby kommune kan ikke med sin beste vilje forstå hvordan ansvarlige myndigheter i Norge kan godta at det skal sitte to lensmenn i én kommune, mens nabokommunen ikke har noen!  For oss virker det totalt ulogisk, så forstå det den som kan!

De nye ”fusjonsplanene” går ut på at Nesseby-lensmannen skal dele kontor med Tana-lensmannen, samtidig som de ansatte også følger med på lasset. Nessebykontoret skal, iflg. lensmannen, holde åpent 3 dager pr uke, og da med 4 timer pr dag.  Nesseby lensmannskontor tilbyr altså innbyggerne i kommunen en tjeneste på til sammen 12 timer pr uke!  Hva som skjer ved ferieavvikling, sykdom og annet fravær ved Tanakontoret, tør jeg ikke en gang tenke på.  Da må de to lensmennene prioritere, og jeg har en sterk følelse av at det vil slå negativt ut for Nesseby.  Tjenester som lensmannen yter, vil omtrent ikke lenger være tilgjengelige for innbyggerne i kommunen. 

Å snakke om trygghet for innbyggerne, utrykningstid osv. blir helt håpløst i denne sammenhengen, fordi lensmannen ikke ser ut til å anse det for å være et viktig argument.  Vi har nylig hatt tilfeller der kriminelle har brutt seg inn hos eldre enslige mennesker, ranet dem og slått dem helseløse, vi har et stigende stoffmisbruk blant unge og vi registrerer at utryggheten øker proporsjonalt med kriminaliteten, mens vi som er ansvarlige for innbyggernes ve og vel sitter maktesløse, - uten at det ser ut til å affektere lensmannen.

 

Hvis denne fusjoneringen blir gjennomført, har staten nok en gang vært med på å forsterke B-stemplet på kommunen.  I løpet av de siste årene er ligningskontoret flyttet ut av kommunen, det ene posthuset vi hadde, er lagt til butikk og Trygdekontoret er minimalisert. 

Utviklinga med at kommuner som grenser til hverandre ”tilraner” seg arbeidsplasser fra hverandre er meget uheldig.  På den ene siden skal man samarbeide om tjenester og tilbud som er kommunale, på den andre siden fusjoner man statlige arbeidsplasser, med dårlig resultat for innbyggerne.  De kommunale tjenestene har vi kontroll over, og samarbeidet her er et resultat av en prosess der begge kommunene har medvirket.  De statlige arbeidsplassene smugles ut av kommunen omtrent bak vår rygg.  At det i dette tilfellet, er lensmannen selv som ser ut til å ønske denne utviklingen, er svært beklagelig.

Denne utviklinga er ikke til å leve med, og kan ikke aksepteres.  Nesseby kommune anmoder nok en gang sentrale og ansvarlige myndigheter til å gripe inn for at vi skal beholde lensmannen i kommunen!

Vi krever at Nesseby lensmannskontor opprettholdes innenfor kommunens grenser, og vi beklager meget sterkt at vi heller ikke ved denne fusjoneringen har fått delta i prosessen!

Med hilsen

Ann-Jorid Henriksen

Ordfører

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS