• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Jørn Opdahl

Ny virksomhet for næring, plan og teknisk

Virksomhet for teknisk har fra i dag fått utvidet sitt ansvarsområde og endrer navn til virksomhet for næring, plan og teknisk. 

Dette innebærer at følgende oppgaver er overført fra stab til den nye virksomheten: 

 • Saksbehandling motorferdsel i utmark
 • Ansvaret for viltnemda
 • Saksbehandling næringssaker
 • Utviklingsoppgaver innen næring
 • Saksbehandler spillemidler
 • Regionalforvaltning
 • Anleggsregistrering
 • Ansvaret for idrettsplan

Dette gjør at alle at plansaker, næringssaker og drift eiendom blir samlet i en virksomhet i kommunen. En rådgiver er også overflyttet fra stab til den nye virksomheten. 

Leder av virksomhet for næring, plan og teknisk er Jørn Opdahl, som også blir fast stedfortreder for kommunedirektøren. Hvis ingen av oss er tilstede, vil en av de andre virksomhetslederne bli utpekt som stedfortreder. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS