• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
rein

Nyelvløypa åpen

Fylkesmannen har vedtatt å åpne løype 11 Nyelvløypa, til Sáppenjávri fra 12. april og hele løypa fra 18. april. Området hvor dispensasjoner til motorferdsel er midlertidig trukket tilbake jf. Fylkesmannens vedtak av 14. mars 2019, opprettholdes inntil videre.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS