• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
nav

Nytt tilskudd fra NAV skal gi flere unge en sommerjobb

Arbeidsgivere som vil tilby sommerjobb til unge arbeidsledige, kan nå få støtte fra NAV.

Målgruppen for sommerjobbtiltaket er unge som har vansker med å skaffe seg jobb på egen hånd, og som trenger ekstra bistand.

Den nye ordningen har vært varslet siden januar, da Arbeids- og sosialdepartementet sendte ut forslag til høring, om et nytt arbeidsmarkedstiltak for unge med bistandsbehov. Forrige uke kom forskriften for tiltaket på plass, og allerede 1. juni starter tiltaket opp. 

– Unge har vært særlig hardt rammet av pandemien. Spesielt dem som sto utenfor arbeidslivet før koronapandemien, stiller nå enda lenger bak i køen. Målet med dette sommerjobbtiltaket er at flere i denne gruppen skal få muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, slik at de kommer seg et steg videre og stiller bedre rustet i arbeidsmarkedet framover, sier arbeids- og velferdsdirektør, Hans Christian Holte.  

Tiltaket innebærer at arbeidsgiver og NAV spleiser på lønnen til den unge i en avtalt periode. Støtte og tilrettelegging utover dette, avtales mellom arbeidssøkeren, arbeidsgiveren og NAV. 

Oppfordrer arbeidsgivere til å ta kontakt

På nav.no ligger det informasjon om sommerjobbtiltaket både på sidene for arbeidssøkere og på arbeidsgiversidene. Her står det nærmere beskrevet hvem som kan delta, hvordan en kan søke, eller hvordan du går fram som arbeidsgiver dersom du ønsker å tilby en sommerjobb. 

– Arbeidsgivere som er interesserte i et samarbeid om sommerjobb, kan ta kontakt med sitt lokale NAV-kontor og markedsrådgiver der. Kontaktinformasjon finnes på nav.no, eller en kan ringe arbeidsgivertelefonen, sier Holte. 

– Handler om å finne den gode matchen

Den siste utviklingen i arbeidsmarkedet viser at det er økende etterspørsel etter arbeidskraft, til tross for at pandemien preger sterkt deler av næringslivet. 

– I enkelte bransjer er det stort behov for folk, og vi håper det er mange arbeidsgivere der ute som vil bruke denne anledningen til å gi noen av våre unge, motiverte arbeidssøkere en mulighet. Det kan være mye verdifull kompetanse og egenskaper som ikke kommer til uttrykk på en ordinær CV, men som kan komme til sin rett i møtet med riktig arbeidsgiver. Det handler mye om å finne den gode matchen, og det skal vi i NAV bidra med, sier Holte. 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS