• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Økt interesse for reiseliv - Kommunal reiselivssatsing

Som følge av nasjonal turistveg, den fremtidige nasjonalparken og, ikke minst, det interkommunale reiselivssamarbeidet, er det økt interesse for reiseliv i kommunen. Flere aktører står i strartgropa for å etablere bedrifter som retter seg mot reiseliv. For å støtte opp om denne positive utviklingen har Nesseby kommune engasjert Jarkko Autero i en 20 % stilling til å arbeide med utvikling av reiselivsnæringsen i kommunen. Jarkko Autero er idag ansatt som rådgiver i Vadsø kommune, men vil i fremtiden dele sin stilling mellom Vadsø og Nesseby kommune.

Autero vil i uke 8, sammen med rådgiver Oddleif Nilsen fra Nesseby kommune, besøke reiselivsaktører, både etablerte og de som går med planer. Dersom det er noen som vi ikke vet om som ønsker å snakke med Jarkko. kan Oddleif Nilsen kontaktes på tlf. 78 95 95 61.
Jarkko Autero har vært en av drivkreftene i  det interkommunale reiselivssamarbeidet mellom Vardø, Vadsø og Nesseby.  Autero er en av  Vadsø kommunes representanter i "Varangergruppen" ,  som bl.a. har utviklet og etablert nettstedet www.varanger.com . Nettstedet har bl.a. vært markedsført under reiselivsmessen Matka i Helsinki og tilbakemeldingene på nettstedet har vært meget positive.  Det rapporteres om økt interesse for å komme til Varanger. 

Engasjementet i Nesseby kommune er en direkte følge av dette samarbeidet.  Varangergruppen vil fortsette sitt arbeid med markedsføring av Varanger, bidra til økt samarbeid  mellom reiselivsaktører og utvikling av produktpakker.  Det er opprettet kontakter med  finske reiselivsbedrifter og den 25. febr. vil Varangergruppen, sammen med lokale reiselivsaktører, være med på reåpningen av Utsjok Turisthotell.   Varangergruppen vil også være representert på Norwegian Travel Workshop i Tromsø den 20. april.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS