• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Oppstart- kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) §10-1 skal alle kommuner utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest et år etter at det nye kommunestyret er konstituert.

For Nesseby kommune innebærer det at Kommunal planstrategi for Nesseby 2016-2019 må vedtas senest i kommunestyrets møte 20.9.2016. Formannskapet skal som planmyndighet vedta oppstart av kommunal planstrategi. Denne saken gjelder kun vedtak om oppstart av planstrategi.

Se/last ned høringen:

Oppstart- kommunal planstrategi for Nesseby kommune 2016-2019.pdf

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS