• Ørret på kroken
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Pleie og omsorg

Pleie og omsorg

Oppdatert 18.08.2015

 

Kontor:

 

Konst. virksomhetsleder pleie og omsorg Anne Brit Aslaksen

40440 640

Konsulent Gro Brandsegg

40440 641

Telefax

78959 802

 

 

Syns- og hørselskontakt Inga P. Lindi

40440 643

Hjemmetjenesten Sør

40440 646

Hjemmetjenesten Nord

40440 647

Hjemmehjelp1

40440 649

Hjelpemiddel kontakt for bevegelse Verner Methi

40440 642

Omsorgsboliger, vaktrom

40440 660

 

 

Avdelingssykepleier institusjon Leena Guttorm

40440 648

Avdelingssykepleier for hjemmetjenesten

40440 661

Sykehjemsavd./akutt/ sykepleier

40440 644

Skjermet avdeling kl 0800-2100

40440 657

Kjøkken

40440 656

Telefax

78959 802

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS