• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Gravemelding (må oversettes)

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

Skjema: Gravemelding.pdf

Gravemeldingstjenesten

Cavgil ustibii  Čálit
Web levert av CustomPublish AS