• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Samarbeid mellom grensekommuner i nord

Et historisk møte ble avholdt på Grenselandsmuseet i Kirkenes den 7. oktober. Grensekommuner fra Norge, Sverige, Finland og Russland vedtok enstemmig å stifte Rådet for Grensekommuner i Nord.
grensekommuner i nordKommunene Nesseby, Porsanger, Tana, Karasjok, Kautokeino og Sør-Varanger fra Norge, Kola, Petchenga og Lovozero fra Russland, Inari, Enontekiö, Utsjok og Sodankylä fra Finland samt Kiruna fra Sverige vedtok fredag den 7. oktober og danne Rådet for Grensekommuner i Nord.

Samarbeidet kom igang etter et initiativ fra statsministrene Bondevik og Lippunnen (Finland). Som følge av dette initiativet ble det ble avholdt et møte mellom kommunene i Ivalo i 2004 og det ble da ytret et sterkt ønske fra alle deltakende kommune om å etablere et kommuneråd. Det historiske stifttelsesmøtet ble avholdt på Grenselandsmuseet i Kirkenes den 7. okt. der ordførerne fra de deltakende kommuner underskrev stiftelsesdokumentet.

Ordfører i Kola, Vladimir Poliektov, ble valgt som styreleder og vår egen ordfører Ann Jorid Henriksen ble valgt som nestleder i styret.

Rådet har som målsetting å utvikle og styrke økonomiske, kulturelle og humanitære forbindelser mellom grensekommunene. De deltakende kommunene skal i fellesskap finne løsninger som fører til et tettere samarbeid mellom landene og kommunene til nytte for befolkning og næringsliv.

På møtet ble det bl.a. fremmet et forslag om visumfri opphold innenfor 72 timer for nordmenn som ønsker å reise til Russland og for russere som ønsker å besøke Norge.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS