• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
DSCN1720

SANSEHAGEN ÅPNET FREDAG 26.8.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sansehagen kan nå tas i bruk av kommunens innbyggere etter et vellykket åpningsarrangement. Sansehagen ble åpnet av visepresident i sametinget Ragnhild Nystad. Agnete Johnsen sang, og Øystein Nilsen joiket. Ordfører Ann Jorid Henriksen talte. Vi fikk omvisning av Marit Dikkanen. Etter omvisningen ble det servert nydelig laksesuppe samt kaffe og kaker

Hva er en sanshage? Sansehagen skal inneholde 7 momenter:
 • Innholdet skal minne om en gammel hage.
 • Sansehagen skal avgrenses med gjerde
 • Gangstiene skal gå i en sirkel slik at man kommer tilbake til utgangspunktet
 • Stiene må være  utformet slik at rullestolbrukere kan benytte seg av tilbudet.
 • Det må være sitteplasser hvor man kan hvile seg
 • Beplantningen skal være kjent
 • Utedo og sagbenk er kjente elementer for de gamle
Vi har fått økonomisk støtte til denne sansehagen fra sametinget. Vi takker for støtten. Uteområdet bygger på ideen om sansehager for demente, men vil også kunne bli benyttet av andre; hjemmeboende eldre, mennesker med psykiatriske problemer, og mennesker som kommer inn under miljøarbeidertjenestens virkeområde. Også barn i barnehage og skole skal kunne bruke tilbudet som en del av språkopplæringen. Vårt håp er et sansehagen blir en arena som brukes av folk i nærmiljøet.

Flere kommunale virsomheter har gått sammen om prosjektet som avspeiler den sjøsamiske kulturen i Varanger. Sansehagen er et samarbeidsprosjekt mellom flere kommunale virksomheter: Isak Saba guovddáš, Hjelpetjenesten, Nesseby helsesenter og teknisk etat.

Uteplasser og hager endrer seg med tiden, og de fleste har vel ikke som mål å bli helt ferdige med sin egen hage. Som dere ser, så er heller ikke vi ferdige med denne hagen. Vi vil fortsette neste år, og utvide med trinn 2 i prosjektet. Da lager vi bl.a. potetåker, det er vel naturlig at denne lages om våren. Dere har muligheter til å komme med utspill på hva som skal være i sansehagen.

Se flere bilder på: www.isaksaba.no
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS