• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Service i Nesseby kommune

Det arbeides nå med å forbedre servicen i kommunen. Rådmannen har etter innspill fra ansatte og innbyggere besluttet å iverksatte følgende tiltak :
- Ny og forbedret hjemmeside
- Satsing på bedre ikt-løsninger i kommunen
- Det skal stilles krav til større grad av serviceholdning av alle ansatte i kommunen
- Vi skal bli bedre på telefonhenvendelser
- Vi skal bli bedre på saksbehandlingstid
- Det skal avvikles saksbehandlerkurs
- Det skal avvikles kurs i service med fokus på holdninger og praktisk serviceutvikling

Rådmannen mener det viktigste tiltaket er å sette fokus på våre serviceholdninger. På dette området er det helt klart et forbedringspotensiale. Vedvarende mangel på serviceinnstilling vil kunne få konsekvenser for ansatte.

Jeg sikker på at kommunes mange dyktige og positive ansatte vil klare å utvikle servicenivået i riktig retning.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS