• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
girls_talking

Servicekonferanse

I henhold til plan for å bedre servicen til innbyggerne i kommunen, arrangeres det
servicekonferanse for politikere, ledere, ansatte og tillitsvalgte 1. og 2. september.
 

 

 

 

 

 

 

 Nesseby kommune - høstkonferanse 01.-02. september 2005

Nesseby kommune ønsker med denne konferansen å rette oppmerksomhet mot viktige temaer knyttet til målet om å framstå som en profesjonell serviceorganisasjon, med omtanke for de ulike mennesker vi er til for og har kontakt med.  Et viktig grunnlag er de gjensidige forventninger og forpliktelser til service og lojalitet som ledere, ansatte, kolleger, tillitsvalgte, politikere og innbyggere har til hverandre, og hvordan vi kan ivareta og utvikle service- og lojalitetshensyn i et konstruktivt samarbeid.

Torsdag 01. september kl. 0830 - 1500

Fredag 02. september kl. 0830 - 1500

Tema

Målgruppe

Tema

Målgruppe

Kommunen som serviceyter

 • service som begrep - serviceforståelse
 • grunnleggende serviceholdning
 • når tid og hvordan yter du service?
 • kvalitet på egen service
 • forslag til forbedringer

Ledere og ansatte

Etikk og lojalitet

 • etisk opptatthet i arbeidsforholdet
 • hvilke lojalitetssyn råder?
 • retten til meningsfrihet og ytringsfrihet
 • holdninger og atferd

Ledere, ansatte og politikere

Lunsj 1130 - 1215

Ledere og ansatte

Lunsj 1130 - 1215

Alle

Lærende organisasjon relatert til konferansetemaene

 • bruke praksis som læring
 • systematisert erfaringslæring og kontinuerlig forbedringsbevissthet i hverdagen som utgangspunkt for målrettet kompetanseutvikling

Ledere og ansatte

Hvordan oppleves forholdet mellom politikk og administrasjon

 • administrasjonens rolle og ansvar
 • politikernes rolle og ansvar
 • tillit, makt og kontakt
 • konsekvenser av flat struktur

Kommunestyre, kontrollutvalg og klagenemnd

 • rolle og ansvar

Ledere og politikere

Konferansen vil så langt det er mulig ta utgangspunkt i kjente og ”jordnære” reelle utfordringer i hverdagen.   Etter innledende teoribiter legges det opp til en medvirkningsbasert gjennomføring, der det gjennom praktiske eksempler tas tak i dilemmaer og problemstillinger som kan være relevante for deltakerne. Deltakerne kan gjerne ta opp konkrete hendelser fra egne opplevelser i arbeidssituasjonen, det er da en forutsetning at dette gjøres med et konstruktivt og løsningsfokusert utgangspunkt.

   organisasjonsutvikling

bjørnar magne sørensen

 

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS