Informasjon

Siste mulighet til å søke kulturmidler

Lag og foreninger som ikke har søkt kulturmidler for 2017 må levere søknad innen mandag 18.september.

 

 

Søknad sendes postmottak@nesseby.kommune.no

eller til: Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn.

Søknadsskjema-kulturmidler oppdatert.doc PDF document ODT document

 

 

12.09.2017 Ole Petter Skoglund
Tips en venn  Skriv ut