Skattesiden

Skattesiden

pip  Restskatt

Restskatt er differansen mellom forskuddstrekk/forskuddsskatt og endelig utlignet skatt.

Les mer...

peng 3  Renter og omkostninger ved innkreving

Når skatteoppkreveren må tvangsinnfordre et skatte -, ansvars- eller avgiftsbeløp vil det koste penger.

donald  Penger til gode ved skatteoppgjøret - personlige skattytere 
Har du penger til gode, vil du normalt få disse tilsendt innen 0- 1 uker etter at ligningen er utlagt.
 

 

papira  Innsending av terminoppgaver

Arbeidsgiver skal sende terminoppgave for betalt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
30.10.2009 Webmaster
Tips en venn  Skriv ut