• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Motorferdselforbudssone Nesseby 20114 februar_450x338

Skuterløype 11 Nyelvløypa blir midlertidig stengt

Med hjemmel i § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven stenger Fylkesmannen skuterløype 11 Nyelvløypa i Nesseby kommune fra og med 21. februar 2014 og inntil videre.

Alle dispensasjoner gitt for motorferdsel inndras videre i samme tidsrom i området fra Karlebotn til Heanddagáisá og herfra langs skillegjerdet mellom reinbeitedistrikt 6 og 7 til riksgrensen Norge-Finland. Herfra videre til og langs kommunegrensa mellom Nesseby kommune og Sør-Varanger kommune til Lausklubben, og så tilbake til utgangspunktet igjen langs sjøen.


Det kan søkes Fylkesmannen om unntak fra forbudet.


Distriktet skal varsle Fylkesmannen straks behovet for stenging er over slik at forbudet kan heves uten unødvendig opphold.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS