• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo_100x124

Søk dispensasjon fra motorferdselsloven

Søk dispensasjon fra motorferdselsloven.

Krav til søknader:

 • Kartgrunnlag (1:50000) med ønsket kjøretrasé må følge med søknad om dispensasjon – gjelder alle søknader. Bruk f.eks. http://nordatlas.no/
 • Legeerklæring (helst av nyere dato) må vedlegges søknad om dispensasjon etter § 5b.
 • Formål med kjøringen må fremkomme på søknaden – gjelder alle søknader.
 • Næringsoppgave ved søknad etter § 5b - vedlegges
 • Dersom hytte disponeres av andre enn eier, må det foreligge dokumentasjon på dette.
 • Alle med hytter skal dokumentere eierforhold ved innsending av festekontrakt.
 • Alle «eiere»/ brukere av gamme må dokumentere dette ved innsending av gammeerklæring.
 • Det utstedes én dispensasjon til hver gamme med gammeerklæring/ representant for brukerne. Dersom flere brukere søker om dispensasjon, skal alle føres på samme søknadsskjema.

Søknader om dispensasjon må være mottatt av kommunen senest søndagen i forkant av møtene.

Elekronisk søknadsskjema

Søknadsskjema PDF Fyll ut på PC (Søknaden må ikke underskrives)

Adobe PDF leser

Søknad sendes til Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn, eller som e-post til postmottak@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS