• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo_100x124

Søk dispensasjon fra motorferdselsloven

Søk dispensasjon fra motorferdselsloven.

Krav til søknader:

 • Kartgrunnlag (1:50000) med ønsket kjøretrasé må følge med søknad om dispensasjon – gjelder alle søknader. Bruk f.eks. http://nordatlas.no/
 • Legeerklæring (helst av nyere dato) må vedlegges søknad om dispensasjon etter § 5b.
 • Formål med kjøringen må fremkomme på søknaden – gjelder alle søknader.
 • Næringsoppgave ved søknad etter § 5b - vedlegges
 • Dersom hytte disponeres av andre enn eier, må det foreligge dokumentasjon på dette.
 • Alle med hytter skal dokumentere eierforhold ved innsending av festekontrakt.
 • Alle «eiere»/ brukere av gamme må dokumentere dette ved innsending av gammeerklæring.
 • Det utstedes én dispensasjon til hver gamme med gammeerklæring/ representant for brukerne. Dersom flere brukere søker om dispensasjon, skal alle føres på samme søknadsskjema.

Søknader om dispensasjon må være mottatt av kommunen senest en uke før møtet.

Elekronisk søknadsskjema

Søknadsskjema PDF Fyll ut på PC (Søknaden må ikke underskrives)

Adobe PDF leser

Søknad sendes til Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn, eller som e-post til postmottak@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS