• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
grønne-midler

Søk om FeFos Grønne midler innen 15. februar

Søk FeFos Grønne midler

Vil foreningen din gjennomføre friluftstiltak som bidrar til økt aktivitet og bruk av naturen i Finnmark? Da kan dere søke om støtte fra FeFos Grønne midler.

Vi er glad for å støtte den kjempemessige frivillige innsatsen som mange gjør i nærmiljøene. Dette bidrar til
økt trivsel og bedre folkehelse i Finnmark, sier Lena Kristiansen, utmarksforvalter i FeFo.
OBS! Om prosjektet gjelder en tursti kan du søke om tilskudd gjennom turskiltprosjektet innen 1. februar. Se
info nedenfor og på www.fefo.no

Frivillige lag og foreninger i Finnmark kan søke om Grønne midler innen søknadsfristen 15. februar 2014.
I forbindelse med sportsfiskets år prioriteres fiskerelaterte prosjekter.
Søknadsskjema finner du på www.fefo.no
FeFo prioriterer aktivitetsrettede tiltak for barn, ungdom og kvinner, for eksempel:
• Aktivitetsdager
• Friluftscamper
• Turaktivitet
• Kurs i naturbruk/høsting
Dersom prosjektet gjelder tursti eller løype må du søke om tilskudd innen 1. februar 2014.

FeFo har inngått et samarbeid med Finnmark Fylkeskommune (FFK) og Gjensidigestiftelsen om et felles
turskilt- og merkeprosjekt. FeFo har satt av noe grønne midler til dette prosjektet. Kravene til søker og
søknadsskjema er satt etter egen standard, og har søknadsfrist 1. februar.
Søknadsskjema og mer informasjon finnes på http://www.ffk.no/merking-og-gradering-av-stier-og-turloyper-ifinnmark.
aspx

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS