• Eddemannak.jpeg
 • Foto: Lena Kristianssen
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
Landbruksdirektoratet-logo_RGB

Søknadsfrist 13.august 2021.

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Vil du fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd etter denne forskriften skal gis til tiltak som går ut over det som kan forventes som en del av vanlig jordbruksdrift.

Hvem kan søke:

Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Hva kan det søkes om tilskudd til?

 • Åpent kulturlandskap og bruk av beiteressursene
 • Samisk kulturlandskap
 • Kulturlandskap med kulturhistoriske verdier, verdifulle kulturmarkstyper og biologisk mangfold
 • Verdifulle bygninger og anlegg i kulturlandskapet
 • Kulturlandskap til glede for folk flest
 • Miljøvennlig landbruk

For mer informasjon se SMIL tiltaksplan 2019 – 2022 som kan lastes ned fra kommunens hjemmeside.

Søknaden leveres elektronisk via Altinn.

Dere finner mer informasjon på landbruksdirektoratets sider:
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

 

Om du lurer på noe ta kontakt med

Merete Sabbasen Helander

Fagleder landbruk

Epost msh@tana.kommune.no

Telefon: 46400262

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS