• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Språklige forsinkelser og språkvansker

 Kjennetegn på at barnet har språkvansker

barnet babler lite 

- barnet snakker lite eller har begrenset ordforråd

- anvender korte setninger på to eller tre ord

- lærer få nye ord eller glemmer hva ord betyr

- oppfatter ikke beskjeder

- forstår ikke reglene i lek, spill og aktiviteter

- viser liten interesse for bøker og å bli lest for

- strever med oppmerksomhet og utholdenhet i situasjoner som krever språk

- rigid og lite fleksibel

- viser liten interesse for sosialt samspill med andre barn

- kommer lett i konflikt med andre barn

- stiller få spørsmål

  Hva gjør dere?

- snakk med de ansatte i barnehagen

- kontroller hørsel

- sett ord på ting rundt barnet

- snakk om det dere gjør

- les enkle gode bøker med gode bilder, snakk om bildene

- syng

- ikke korriger barnet når det sier feil, gjenta riktig og utvid setningen til å bli en god modellsetning

- språket læres best gjennom konkret og visuell tilnærming (ting og bilder) og i lek og samhandling med andre

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS