jane-prisutdeling

Språkmotiveringsprisen 2017 til Jane Astrid Juuso

Prisen gis til en som særlig har vært med på å bevare, styrke og fremme samisk språk. Jane Astrid Juuso fra Nesseby har vært en ildsjel for å aktivisere og videreføre samisk språk i Nesseby kommune.

Foto: Sámediggi

Selv om samisk er dagligspråk for mange i Nesseby, så er det stadig under press i sosiale sammenhenger, hvor norsk språk dominerer. Jane Astrid Juuso har gjennom sitt arbeid som leder på kommunens språksenter Isak Saba guovddáš jobbet iherdig for å opprette sosiale arenaer hvor samisk språk blir prioritert. Dette har omfavnet både barn, ungdom, voksne og eldre.

 

Les mer hos Sametinget

Máret Ingá Smuk
Tips en venn  Skriv ut