• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Stortings- og Sametingsvalget må du stå i manntallet.
Sjekk manntallslistene som nå er lagt ut til gjennomsyn!

Manntallslister for Stortings- og Sametingsvalget er lagt ut på rådhuset/servicekontoret, biblioteket, Tors kiosk og bibliotekbussen.

Du må ha meldt flytting til kommunen før 31. mai 2005 for å være manntallsført her. Er flyttemeldinga kommet etter denne datoen, står du fortsatt oppført i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller du kan stemme på valgdagen i den kommunen du bodde i før 31. mai.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, må du melde fra til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Samemanntallet:
Dersom du finner feil ved oppføringen i samemanntallet, må du kontakte Sametinget:
Sámediggi - Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50
9730 Karasjok/Kárášjohka

Stortingsvalget:
Klage over feil i manntallet sendes til:
Unjárgga gielda/Nesseby kommune v/Valgstyret
9840 Varangerbotn
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS