• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
logo

Stipendordning for sykepleiere og lærere.

Nesseby kommune har stipendordning for sykepleier- og samiskspråklig lærer-/ barnehagelærer under utdanning.

Kriterier: 

Samisklærer: 

• Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som samiskspråklig barnehage- eller grunnskolelærer 

Sykepleier:

 • Du må starte på utdanningen eller du må være under utdanning som vil gi godkjenning som sykepleier 

Generelle vilkår: 

• Søkere med samisk språklig kompetanse vil bli prioritert. 

• Samisk språklig kompetanse må kunne dokumenteres, særskilt for lærerstudenter. Nesseby kommune innehar kartleggingsverktøy til dokumentasjon for språkkompetanse. 

• Det må vedlegges følgende dokumentasjon: 

-Studie, studieprogresjon, studiested og antall studiepoeng 

-Bekreftelse på betalt semesteravgift 

-Søker skal dokumentere avlagt eksamen for høst- og vårsemester 

-Det gis ikke stipend til andre videreutdanninger 

 

Hver student kan tildeles stipend på kr 50 000,- pr skoleår, under forutsetning at det bevilges midler til dette. Stipendet utbetales halvårlig. Det utbetales 50.000,- kr per 60 stp. Stipend gis etterskuddsvis pr. semester. Det påløper 1/1 bindingstid til Unjárgga gielda/Nesseby kommune etter endt utdanning, det vil si ett års binding ved ett års fulltidsutdanning. Dersom brudd på bindingstid eller avbrutt studie kan stipendet kreves tilbakebetalt i sin helhet. Stipendordningen evalueres etter 4 år og forelegges hovedutvalget til ny vurdering

 

Søknadsfrist 30.desember

 

Søknad sendes postmottak@nesseby.kommune.no

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS