• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2

Stort skolefravær/skolevegring

Stort skolefravær/ugyldig fravær:

 • Ugyldig fravær: 1 enkelttime eller mer
 • Høyt gyldig fravær: 15 dager i semesteret
 • Forsentkomming: 3 ganger på 1 måned
 • Møter opp på skolen, men forlater den igjen

 

Dersom en elev har stort skolefravær eller ugyldig fravær skal skolen ta kontakt med foresatte for å informere om fraværet og snakke om årsaken til fraværet.  Dersom det er bekymring rundt fraværet skal skole og hjem samarbeide om å hjelpe eleven tilbake på skolen.

Foreldre skal melde fra skriftlig til skolen ved alle typer fravær.

Ta kontakt med kontaktlærer for en samtale så fort som mulig. Det utarbeides en felles plan for å få eleven tilbake på skolen sammen med skolen (skolens ledelse og eventuelt helsesøster eller PPT).

 

Skolevegring er ikke en vanske men et symptom. Det er viktig å kartlegge årsakene til skolevegringen. Årsakene kan være sammensatte. Ofte er årsaken en kombinasjon av faktorer hos eleven selv, elevens familie og skolen.

 

Skolens rutiner for fraværsføring, skole-hjemsamarbeid og oppfølging av fravær kan forebygge at alvorlig fravær ikke utvikler seg til langvarig skolevegring.

 

Relevante instanser ved alvorlig skolefravær:

PPT

BUP/Ambulant team

Barnevernstjenesten

Familievernkontoret

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS