• Fiskelykke
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2

Taleflytvansker

Taleflytvansker er en fellesbetegnelse for stamming og løpsk tale, som begge kan gi utfordringer i kommunikasjonen med andre.

Stamming er en rytmeforstyrrelse i talen som kjennetegnes av hyppige gjentagelser av enstavelsesord, stavelser, språklyder, forlengelse av lyd- og artikulasjonsstilling og blokkering (fullstendige stopp) av lyd og/eller luft i talen. Løpsk tale er en taleflyt- og tempovanske. Løpsk tale kan i tillegg komme til utrykk gjennom vansker med lydsystem, setningsstruktur og språkbruk.

Stamming
Stamming oppstår som regel i 2-5 årsalderen, men også senere. Omtrent 5% av alle barn stammer i løpet av språk- og taleutviklingen, og for de fleste barn avtar stammingen etter hvert som de blir eldre.  Under 1% av den voksne befolkningen stammer.

 

Løpsk tale
Personer med løpsk tale har vansker med å utrykke seg klart og kan oppleve vansker med å bli forstått. Løpsk tale kjennetegnes vanligvis av rask tale og økende tempo, vansker med å holde seg til temaet, hyppige gjentagelser av stavelser og ord, utelatelse av lyder og stavelser, utydelig uttale og manglende eller uvanlig bruk av pauser i talen

 

Mer informasjon om stamming og løpsk tale

Norsk interesseforening for Stamme (NIFS)

 

Statped er en statlig spesialpedagogisk støttesystem som yter tjenester over hele landet. Her finner du god informasjon om stamming og løpsk tale.

 

Naturlig småbarnsstotring eller begynnende stamming

http://www.statped.no/globalassets/fagomrader/sprak-og-talevansker/sprak-og-talevansker-dokumenter/taleflytvansker/Smaabarnsstotring-stamming

 

«The Michael Palin Centre for Stammering» er et behandlingssenter som jobber med barn og unge som stammer. Nettsiden har nyttig informasjon til foreldre, pedagoger, lærere og andre grupper som ønsker å vite mer om stamming og behandling. http://www.stammeringcentre.org/mpc-home

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS