• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
Print

Tidlig forhåndsstemming / ordinær forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Forhåndsstemmer du i annen kommune enn den du er manntallsført i, sendes forhåndstemmen med Posten til kommunen din. Dersom du ikke har med stemmeseddel fra egen kommune/fylkeskommune, må du benytte generell stemmeseddel som du også vil finne i stemmeavlukket.

Tidlig forhåndsstemming innenriks i perioden 1. juli – 7. august 2015.   

Dersom du er forhindret fra å forhåndsstemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, kan du tidlig-forhåndsstemme. Dette kan du gjør på Nesseby rådhus mandag - fredag i perioden. Det er ingen faste åpningstider, ta kontakt med Nesseby kommune tlf. 40440500 eller e-postadresse postmottak@nesseby.kommune.no for å avtale tid du kan komme å avgi din tidlig-stemme. Det brukes generell stemmeseddel med partinavn i tidligstemmeperioden inntil de ordinære stemmesedlene er klare. Husk godkjent legitimasjon.

Ordinær forhåndsstemming innenriks i perioden 10. august – 11. september 2015 

Alle personer som har stemmerett og som bor innenlands, får tilsendt valgkort sammen med en brosjyre om valg. Husk godkjent legitimasjon og ha gjerne med valgkort. Forhåndsstemmegivninger til andre kommuner sendes daglig med A-post. Det er velgers ansvar å forhåndsstemme tidlig nok slik at forhåndsstemmen kommer fram til rett kommune innen kl. 21 på valgdagen 14. september 2015.

Forhåndsstemmested er Nesseby Rådhus, servicekontoret alle hverdager fra kl. 09:00 - 15:00. 

Hjemmestemming

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et forhåndsstemmested eller valgtingsstemmested, kan du be om å få stemme hjemme. Vi avtaler da et tidspunkt hvor vi kommer hjem til deg med alt nødvendig utstyr slik at du får avlagt stemme. Ta kontakt med Nesseby kommune tlf. 40440500 eller e-postadresse postmottak@nesseby.kommune.no senest onsdag 9. september 2015 kl. 15:30 dersom du vil stemme hjemme. Oppgi navn, bostedsadresse og telefonnummer, vi kontakter deg. 

Stemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner

Forhåndsstemmegivning på Nesseby Alders- og sykehjem vil skje siste uka før valget, dag og tidspunkt kunngjøres senere.

Hjelp til å stemme

Dersom du har behov for hjelp under stemmegivningen, kan du be om hjelp fra en valgfunksjonær.  Dette gjelder både under forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS