rus

Tidlig intervensjon

3-årig prosjekt fra 2011 med fokus på tidlig intervensjon hos barn og unge på rusområdet.

Hovedmålet med prosjektet er at barn og unge i kommunen skal ha et trygt oppvekstmiljø der alle blir sett og hørt. Tidlig intervensjon handler om å identifisere barn og ungdom i risiko, og å ha nok kunnskap og mot til å gjøre noe med bekymringen. Prosjektet skal bidra til at hver enkelt som har ansvar for barn og unge skal få styrket sine ferdigheter og kunnskaper. Prosjektet er i samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og kompetansesenter for rus i Nord- Norge.

Kontaktperson ved prosjektet er Birgit Länsman. Länsman kan kontaktes på tlf 40440533 og e- post birgit@nesseby.kommune.no

05.01.2012 Bent Johansen
Tips en venn  Skriv ut