• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
riksantikvaren

Tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer.

Riksantikvaren oppfordrer frivillige lag og foreninger å søke tilskudd til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer.

Troms og Finnmark fylkeskommune har mottatt et brev fra Riksantikvaren som vi er bedt om å formidle videre til frivillige lag og foreninger i fylket. Brevet er en invitasjon, i forbindelse med Frivillighetens år 2022, til å søke tilskudd til tilrettelegging, skjøtsel og formidling av lokale, historiske ferdselsårer.

Historielag, turlag, kystlag, grendelag o.s.v. kan søke.

Mer informasjon om tilskuddsordningen og søknadsprosess finner dere i vedlagte brev fra Riksantikvaren. Merk dere at søknad skal sendes til fylkeskommunen og fristen er 1. mars 2022.

 

Troms og Finnmark fylkeskommune

Seksjon for kulturarv

Postboks 701

9815 Vadsø

Frivillighetens år 2022 - Invitasjon til søknad om tilskudd til lokale, historiske ferdselsårer.pdf

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS