• Fiskelykke
 • Reingjærde
 • Catwalk
 • Brygge
 • 17 mai
 • toppbilde 1
 • toppbilde 2
logo

TILSKUDD TIL MINSTEPENSJONISTER - DEKNING AV KOMMUNALE AVGIFTER

Kommunestyret har avsatt midler til delvis dekning av kommunale avgifter for eldre og uføre med minstepensjon. Det kan gis inntil kr 2000,- i tilskudd etter søknad.

Tilskudd kan innvilges til:

 • Eldre uføre bosatt i kommunen.
 • Søkere som eier bolig med kommunale avgifter
 • Søkere som leier bolig der kommunale avgifter er inkludert i husleien
 • Husstandens samlede bankinnskudd og verdipapirer må ikke overstige kr. 100.000,-
 • Husstandes samlede skattbare inntekt må ikke være høyere enn minstepensjon

 

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til hjelpetjenesten, tlf 40440538

Last ned søknadsskjema: Reduksjom kommunale avgifter redigerbart.pdf

Søknadsskjeme kan også fås ved hendvendelse til rådhuset 40440500, eller ved å ringe til hjelpetjenesten.

Søknadskjema med dokumentasjon av inntekt og bankinnskudd sendes;

Unjárgga gielda / Nesseby kommune
Rådhuset
9840 Varangerbotn

 

Innen 31.08.2022

 

Hjelpetjenesten

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS