• Eddemannak.jpeg
  • Foto: Lena Kristianssen
  • Reingjærde
  • Catwalk
  • Brygge
  •  17 mai
  • toppbilde 1
  • toppbilde 2
tt kort

Transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark

TT-ordningen skal gjøre funksjonshemmede i bedre stand til å delta i samfunnslivet på linje med de øvrige innbyggerne.

Last ned skjema her 

Ordningen gjelder funksjonshemmede som ikke - eller som ikke uten meget betydelige vansker - kan benytte det kollektive transporttilbudet i Nesseby. Manglende rutegående tilbud, eller avstand til holdeplass, er i seg selv ikke grunnlag for å få innvilget ordningen. Naturlig alderdomssvekkelse betegnes normalt ikke som funksjonshemming, og vil heller ikke være grunnlag nok alene for å få innvilget ordningen.

Alle førstegangssøkere må legge ved legeerklæring, og vi ber om en grundig beskrivelse av aktuelle brukers funksjonsnivå slik at vi best mulig kan vurdere søknaden. Nye TT-søknader vurderes tre ganger i året, og vil eventuelt innvilges for fire år av gangen. Søknadene må være inne innen slutten av januar, mai eller oktober.

Dersom funksjonsnivået endres drastisk i løpet av inneværende periode, er du som TT-bruker pliktig til å informere om dette. Det skal da sendes ny legeerklæring til Hjelpetjenesten.

Har du tidligere søkt og fått innvilget ordningen, vil du automatisk motta nytt søknadsskjema i posten før inneværende periode er utgått.

 

Søknadsskjemaet sendes til:
Nesseby kommune, Hjelpetjenesten
9840 Varangerbotn

Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS